Marketingsmateriale henvendt til virksomheder, der kunne have interesse i "Potential in Action".

A4 trykt ark