Omslag til serie på 10 hæfter.
Serien tager udgangspunkt i en case af forskellige psykiske lidelser hos mennesker med udviklingshæmning.

For- og bagside, Demens
Historien omTove

 

Se hele hæftet om Demens
Se også ViPU Viden, Centrets blad