Omslag til serie på 10 hæfter.
Serien tager udgangspunkt i en case af forskellige psykiske lidelser hos mennesker med udviklingshæmning.

For- og bagside, Bipolar Affektiv Lidelse
Historien om Lotte

 

Se hele hæftet om Bipolar Affektiv Lidelse
Se også ViPU Viden, Centrets blad