Design af bogomslag og opsætning af e-bog

‘Rundt om unge med kræft’ – opsætning af e-bog og design af omslag.

En bog af Jakob Kehlet.