Guide, plakat og folder til hovedudvalgene vdr. MED-samarbejdet

To hæfter skulle laves som inspiration i MED-samarbejdet.
Formålet med folderne var dels at gøre det tydeligt, hvilke muligheder hovedudvalget havde for at arbejde med kommunens MED-aftale, og inspiration til medlemmer af kommunens MED-udvalg, ledere, tillidsrepræsentanter og alle andre, som ønsker at vide mere om MED-samarbejdet og samarbejdet mellem TR og leder i kommunerne.

.