CIU – Center for it i undervisningen  skulle bruge et logo til projektet ‘EUD redder klimaet’

Erhvervsuddannelserne skal være løftestang for den grønne omstilling.

EUD redder klimaet‘s overordnede mål er at bidrage til at nå verdensmålene i relation til at bekæmpe klimaforandringer. I projektet skal både lærere og elever fra flere forskellige klimabelastende erhvervsuddannelser lære om miljø og klima.

I projektet er der fokus på udvikling af en klimaundervisning, der sikrer en praksisnær, handlingsorienteret og fremtidsskuende skole. Undervisningskonceptet skal medvirke til at skabe et klima-mindset, der bidrager til at flere faglærte kan handle selvstændigt, kompetent og proaktivt på fremtidens udfordringer i forhold til klima og miljø.

Logoet skulle tilpasses diverse formater i samspil med de profilbilleder der er leveret til projektet.

Fotograf: Thomas Søndergaard